Proaktivt försäkringsmäkleri

Med mer än 35 års erfarenhet från försäkringsbranschen kan vi hjälpa Ditt företag att sänka försäkringspremierna & förbättra skadestatistiken!

Slide 1

Utbilda din personal

Genom att t.ex. erbjuda föreläsningar och utbildningar för Ditt företags personal om vad skadorna på fordonen faktiskt kostar kan vi minimera skadestatistiken och på sikt sänka premierna!

Upphandla dina försäkringsavtal

Vi tar hand om och upphandlar dina försäkringsavtal med målsättningen att hitta de bäst anpassade och billigaste försäkringarna till ditt företag.

Expertis när skadan är framme

Låt dina skadeanmälningar gå via mig innan de skickas till försäkringsbolaget. Vid knepigare fall är jag din expert och bollplank!

Målsättning

Min målsättning är att ert företag ska ha rätt försäkringar till rätt pris!

From The Blog

Theme from InkThemes.com are based on P3+ Technology, giving high speed, easiness to built & power of SEO for lending trustworthiness and experience to a customer. The Themes are really one of the best we saw everywhere.
Neeraj Agarwal