Proaktivt försäkringsmäkleri

Med mer än 35 års erfarenhet från försäkringsbranschen kan vi hjälpa Ditt företag att sänka försäkringspremierna & förbättra skadestatistiken!

Slide 1

Utbilda din personal

Genom att t.ex. erbjuda föreläsningar och utbildningar för Ditt företags personal om vad skadorna på fordonen faktiskt kostar kan vi minimera skadestatistiken och på sikt sänka premierna!

Upphandla dina försäkringsavtal

Vi tar hand om och upphandlar dina försäkringsavtal med målsättningen att hitta de bäst anpassade och billigaste försäkringarna till ditt företag.

Expertis när skadan är framme

Låt dina skadeanmälningar gå via mig innan de skickas till försäkringsbolaget. Vid knepigare fall är jag din expert och bollplank!

Skadeförebygg

Med mitt "rullande kontor" har jag en specialinredd husvagn som visar vilka skadeförebyggande åtgärder som ett åkeri kan satsa på. Låt dina förare bekanta sig med utställningen för att få insikt i vad skador verkligen kostar och vilka tekniska hjälpmedel som finns för att förebygga olyckor.

From The Blog

  • Företagssäkerhet

    Under avsnittet ”företagssäkerhet” får du som företagsledare en inblick i vilka faror som lurar  på marknaden, inte minst via datorbedrägerier. Continue Reading...
Theme from InkThemes.com are based on P3+ Technology, giving high speed, easiness to built & power of SEO for lending trustworthiness and experience to a customer. The Themes are really one of the best we saw everywhere.
Neeraj Agarwal